Understanding the Italian pension system and its reforms

De pensioen studieprogramma’s welke APEP in voorgaande jaren hebben georganiseerd, waren tot nu toe gericht op landen in Midden- en Noord-West Europa: Denemarken, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Een belangrijk en interessant land als Italië – één van de founding fathers  van de EU en een belangrijk Zuid-Europees land – kan aan deze lijst niet ontbreken, willen we een evenwichtig beeld krijgen van de pensioensituatie in Europa.

Het bezoeken van Italië is zeer de moeite waard. De belangrijkste pijler van het Italiaanse pensioensysteem is de eerste. De “Italiaanse AOW” was eerst een puur DB-systeem (per jaar werd x% van het salaris als pensioen opgebouwd, betaald uit omslagfinanciering). Dit systeem werd onhoudbaar (demografie, economische crisis) en via een trits van ver-nieuwingen in zo’n 20 jaar omgebouwd tot een DC-systeem (pensioen wordt bepaald door aantal jaren betaalde premie plus toegerekend rendement plus inschatting levens-verwachting). Dit aanpassingsproces heeft lang geduurd, is nog niet afgerond en de rekenmethodiek is minder stabiel dan in Zweden. Desalniettemin daalt de vervangings-ratio van de eerste pijler, zeker op de wat langere termijn.

Alle landen in Europa proberen de AOW betaalbaar te houden door de pensioenleeftijd op te schuiven en door het niveau van de uitkering aan te passen. Duitsland en Frankrijk door middel van intransparante aanpassingen van de DB-formule, Zweden en Italië door omvorming naar een nationaal DC. Alleen Nederland volstaat met een (in EU-verband) snelle verhoging van de pensioenleeftijd. Het is boeiend om processen en uitkomsten te vergelijken.

Kortom: het beloofd een leerzame ontmoeting te worden met het Italiaanse pensioen-systeem, de ontwikkelingen aldaar te vergelijken met die in Nederland en deze te plaatsen binnen veranderingen die elders in Europa plaatsvinden.  Het programma brengt deel-nemers aan tafel met sleutelspelers in de Italiaanse pensioenwereld en biedt daarnaast een uitstekende gelegenheid om informeel van gedachten te wisselen met stakeholders uit de Nederlandse sector.

Komend voorjaar organiseert APEP een studiebezoek aan Italië. Dit studieprogramma zal plaatsvinden van 24 t/m 27 mei 2016 en is bestemd voor bestuurders, senior managers, beleidsmakers, belangenbehartigers en overige experts uit de Nederlandse pensioen-wereld: pensioenfondsen, financiële instellingen, overheid, toezichthouders en academici. Als delegatieleider zal fungeren Benne van Popta, werkgeversvoorzitter bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), voorzitter van de Occupational Pensions Stakeholder Group van EIOPA en vicevoorzitter van PensionsEurope.

Voor een inschrijfformulier klikt u hier.

Voor meer informatie belt u naar Elaine Springford: 010 – 24 24 183