Pension Reform in the UK

Londen 7-10 april 2015

Afgelopen zomer kondigde de Britse regering een ingrijpende hervorming aan van het pensioenstelsel. Na jaren van uitholling wordt een serieuze poging ondernomen om te komen tot een stelsel dat houdbaar is, overzichtelijker (vereenvoudiging eerste pijler), gelijk voor man en vrouw, en daarbij de Britten zowel meer vrijheid (besteding van het opgebouwde pensioengeld) als zekerheid (hoogte van de pensioenopbouw) biedt. Net als in Nederland wordt druk gediscussieerd over de vorm van het pensioencontract – DB, DC, CDC/DA – waarbij de Britten onder meer naar Nederland kijken voor ideeën en inspiratie. Andersom gebeurt dit te weinig, terwijl het zeer leerzaam is om, in het VK en andere landen waar de context verschilt maar de fundamentele uitdagingen grotendeels dezelfde zijn, te kijken naar de uitkomsten van het pensioendebat. Sommigen ontwaren de contouren van een optimaal pensioenstelsel “ergens in het midden”.

Komend voorjaar organiseert APEP een studiebezoek aan Londen dat deelnemers middels een intensief driedaags programma laat kennismaken met het Britse pensioenlandschap, de actuele stelselhervormingen en de (invloedrijke) Britse stellingname in het Europese pensioendebat. Het programma brengt deelnemers aan tafel met sleutelspelers in de Britse pensioenwereld en biedt daarnaast een uitstekende gelegenheid om informeel van gedachten te wisselen met stakeholders uit de Nederlandse sector.

Dit studieprogramma – zie voor hoofdlijnen de bijlage – zal plaatsvinden van 7 t/m 10 april 2015 en is bestemd voor bestuurders, senior managers, beleidsmakers, belangenbehartigers en overige experts uit de Nederlandse pensioenwereld: pensioenfondsen, financiële instellingen, overheid, toezichthouders en academici. Als delegatieleider zal fungeren Benne van Popta, werkgeversvoorzitter bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), voorzitter van de Occupational Pensions Stakeholder Group van EIOPA en vicevoorzitter van PensionsEurope.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elaine Springford, 010-24 24 183 / elaine.springford @ apep.nl.