Masterclass Woon/Zorg Finland 27-30 mei 2018

Op het terrein van Woon/Zorg zijn er inmiddels diverse woonzorg- en ienstverleningsconcepten ontwikkeld, vaak kleinschalig door initiatieven vanuit het veld, al dan niet ondersteund door overheden. Het speelveld is breed en divers en daarom is het lastig om al die de ontwikkelingen te kennen en in het juiste perspectief te plaatsen. Zo zijn woningcorporaties en zorginstellingen elk vanuit hun strategie bezig invulling te geven aan langdurig wonen in combinatie met zorgconcepten. Een lastige opgave want dat dwingt ook tot het nadenken over toekomstige bestendige verdienmiddelen. Hoe komt een breed en juist aanbod nu en in de toekomst tot stand en hoe wordt dit gefinancierd zodat wonen/zorg ook in de toekomst betaalbaar blijft? Ook andere partijen in de woon/zorgketen zijn hierbij betrokken: Rijk en gemeenten, bancaire instellingen, verzekeraars, brancheorganisaties, interne- en externe toezichthouders, investeerders en technisch betrokken partijen.

Maar Nederland staat natuurlijk niet alleen in die ontwikkelingen. Ook internationaal gebeurt er het nodige en met name de Scandinavische landen laten interessante ontwikkelingen zien. Zo is Finland een van die landen waar innovatieve woonzorgconcepten op de markt zijn gezet en verder worden ontwikkeld waarbij digitalisering van processen veel aandacht krijgt. Het verwerven van kennis en inzicht in wat Finland op dit terrein te bieden heeft, geeft u een breder beeld over wat voor u en uw organisatie interessant en toepasbaar kan zijn.

Om die reden wordt de Masterclass Woon/Zorg Finland georganiseerd. Deze Masterclass vindt plaats van 27-30 mei 2018 en staat onder leiding van Martin van Rijn, voormalig staatsecretaris thans voorzitter Raad van Bestuur Reinier Haga Groep en van Leon van Halder, thans voorzitter Raad van Bestuur RaboudUMC en voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deze Masterclass is bedoeld en bestemd voor hoger- en topmanagement van Nederlandse organisaties die hun activiteiten hebben gericht op het terrein van Woon/Zorg   Het programma brengt deelnemers aan tafel met sleutelspelers uit de Finse Woon/zorg sector en biedt daarnaast een uitstekende gelegenheid om informeel van gedachten te wisselen en te netwerken met uw collega-stakeholders.

Heeft u interesse in bovenstaand programma, laat het ons dan weten via exchange@apep.nl