Het Zwitserse Pensioenstelsel

APEP Masterclass: HET ZWITSERSE PENSIOENSTELSEL

Wanneer: dinsdag 13 juni tot vrijdag 16 juni 2017

Voor wie: bestuurders, senior managers, belangenbehartigers en overige experts uit de Nederlandse pensioenwereld: pensioenfondsen, financiële instellingen, overheid, toezichthouders, academici.

Delegatieleider: Benne van Popta, werkgeversvoorzitter Pensioenfonds Metaal en Techniek PMT, voormalig voorzitter van de Occupational Pensions Stakeholder Group van EIOPA en voormalig vice-voorzitter van PensionsEurope.

APEP organiseert al enkele jaren pensioenstudiereizen naar landen in Europa. Deze studiereizen hebben een tweeledig doel:

–  we willen kennis nemen van het pensioenstelsel van het desbetreffende land en leren van de manier waarop ze hun pensioenproblemen, ook inhoudelijk, oplossen; pensioenproblemen die zich vaak ook in andere Europese landen voordoen, maar in elk land in de eigen nationale context;

–  we willen kennis nemen van de Europese context van de nationale pensioenopgaven en de mate waarin Europese opvattingen een rol spelen in de nationale oplossingen.

We hebben nu achtereenvolgens bezocht: Denemarken (2012), Duitsland (2013), Frankrijk (2014), Verenigd Koninkrijk (2015), Zweden (2015) en Italië (2016). Zwitserland ontbreekt aan dit rijtje. Er zijn veel redenen om nu naar Zwitserland te gaan.

In de bekende Melbourne Global Pension Index (2016) staat Zwitserland op de zesde plaats na, ondermeer, Denemarken, Nederland, Zweden, maar voor het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Italië. Dit is een eerste reden om kennis te maken met het Zwitserse pensioenstelsel: het land heeft een van de betere pensioenstelsels van Europa.

Een tweede reden is dat het Zwitserse pensioenstelsel veel gelijkenis vertoont met het Nederlandse stelsel. En met vergelijkbare opgaven heeft te maken. Bijvoorbeeld de houdbaarheid van de “AOW”, de lage rente omgeving, de volatiele financiële markten, de discussies over het financiële toezicht (“ftk”). Met oplossingen die uiteraard moeten passen in de Zwitserse context. Bijvoorbeeld: de tweede pijler berust meer op wetgeving en minder op sociale partners. Met een pensioencontract dat veel lijkt op een combinatie van IVa en Ia (individuele opbouw met een bescheiden rendementsgarantie, alsmede gegarandeerde uitkeringen ten laste van het fonds (= actieven en werkgever). Bijvoorbeeld: heel veel kleine Opf-en met een grote rol voor de uitvoeringsorganisaties. Bijvoorbeeld: kleine nationale kapitaalmarkt, veel Zwitsers vastgoed in de portefeuilles, grote wisselkoersproblemen. Bijvoorbeeld: gecompliceerde besluitvormingsprocessen en toezicht, verdeeld over de kantons en de federatie, plus uiteraard de referenda. Waarbij, naar het lijkt, het Zwitserse toezicht minder “strak en streng” is dan het Nederlandse toezicht, maar dat de Zwitsers wel veel belangstelling hebben voor het Nederlandse toezicht.

Hier kan nog aan worden toegevoegd dat de invulling van de twee pijlers vergelijkbaar is. De Zwitserse AOW richt zich ook meer op een minimum uitkering (dan op een voldoende vervangingsratio). Daardoor is de tweede pijler nodig om een adequaat pensioen te realiseren (de doelstelling is plusminus 60% van het laatst verdiende inkomen). Het totale kapitaal in de tweede pijler beloopt 125% BBP en Zwitserland behoort daarmee, evenals Nederland en Denemarken, tot de 100+ landen.

Samengevat: veel overeenkomsten en voldoende verschillen om er een boeiende en leerzame reis van de maken.

Zoals gebruikelijk bij APEP-pensioenstudiereizen bezoeken we ook in Zwitserland de relevante instellingen en personen. In het korte bestek van drie dagen krijgen we een integraal overzicht van alles wat er speelt in Zwitserland: zowel van de spelers als van het spel. We vertrekken in de (na-) middag van dinsdag 13 juni en komen terug in de vroege avond van vrijdag 16 juni. Deelnemers maken gezamenlijk een verslag van de reis; gecombineerd met de presentaties tijdens de bezoeken resulteert dat in een handzaam Zwitserland-dossier.

Zoals gebruikelijk bij APEP-pensioenreizen zijn de “basics” goed verzorgd: er is veel ruimte voor onderling overleg, we bivakkeren in een goed hotel, de maaltijden zijn voortreffelijk.

De omvang van de groep is maximaal zo’n 20 personen, daarboven is er een groot verlies aan effectiviteit. Aanmelding via het simpele systeem: wie zich het eerst meldt, mag mee.

Klik hier, voor het inschrijfformulier.

Voor meer informatie omtrent het deelnemersveld en de kosten, neem contact met ons op.


Benne van Popta