Big Data: het nieuwe goud

WANNEER: 1-6 november 2015

BESTEMMING: Verenigde Staten (Washington, DC/New York)

DELEGATIELEIDER: Eric van Tol, aanjager Doorbraakproject Big Data van het Ministerie van Economische Zaken en directeur van het Expertisecentrum Big Data, Fontys Hogeschool ICT


Thematiek

Big-data - 3Big Data – het slim gebruik van grote verzamelingen gegevens – biedt tal van mogelijkheden voor toepassing in zowel de publieke als de private sector. Beleidsprocessen en besluitvorming zijn in toenemende mate datagedreven. Het analyseren van grote hoeveelheden, zeer diverse en snel veranderende data maakt het mogelijk onderliggende verbanden bloot te leggen, bedrijfsprocessen efficiënter in te richten en innovatieve, intelligente producten en diensten te ontwikkelen.

Hiertegenover staan echter risico’s: het aanwenden van Big Data ten behoeve van een groter marktaandeel, gerichter beleid of betere dienstverlening staat op gespannen voet met de bescherming van essentiële en gevoelige informatie over burgers, bedrijven en overheden. Zorgen over privacy en veiligheid dreigen een hausse aan beperkende regelgeving uit te lokken en het zicht op de economische en maatschappelijke potentie van geavanceerd datagebruik te vertroebelen.


De Verenigde Staten: voorloper en proeftuin

De Amerikanen, altijd goed in het vertalen van technologische mogelijkheden naar concrete oplossingen, lopen voorop in het ontwikkelen van en experimenteren met innovatieve Big Data-toepassingen. De VS zet de toon op het terrein van dataverzameling en -analyse, is de thuisbasis van ‘s werelds grootste digitale ondernemingen en staat bekend om zijn liberale, innovatiebevorderende ondernemingsklimaat.

Waar in Nederland de discussie over Big Data wordt gedomineerd door privacykwesties – en binnen organisaties snel wordt doorgeschoven naar de juridische of de ICT afdeling – daar wordt in de VS veel meer gedacht in termen van kansen en mogelijkheden, waardoor bedrijven en overheden de ruimte krijgen om te experimenteren met vooruitstrevende toepassingen van Big Data. De afweging tussen kansen en gevaren vindt plaats op strategisch niveau, in de top van zowel bedrijven als overheidsorganisaties.


Doelstelling

gold-panOnder de noemer ‘Big Data – het nieuwe goud’ organiseert APEP een intensief en inspirerend studieprogramma voor ondernemers, bestuurders, beleidsmakers, toezichthouders en specialisten. Middels bezoeken aan Amerikaanse bedrijven, overheden en instellingen maken deelnemers kennis met succesvolle toepassingen en de laatste ontwikkelingen. Speciale aandacht is er voor de vraag hoe het commerciële en maatschappelijke potentieel van Big Data kan worden benut zonder het belang van privacy, dataprotectie en concurrentiegevoeligheid uit het oog te verliezen.

In persoonlijke, informele gesprekken op hoog niveau komen onder meer aan bod:

  • toepassingen – hoe wordt met behulp van Big Data waarde gecreëerd voor burgers (betere dienstverlening) en organisaties (optimalisatie van processen)? Best practices, toekomstscenario’s, verdienmodellen.

  • privacybescherming – wet- en regelgeving; politiek en maatschappelijk debat over kansen en risico’s: commercieel gewin vs. rechten consumenten/burgers, voordelen van transparantie/gemak van gepersonaliseerde diensten vs. bescherming van gevoelige informatie. Welke uitkomsten heeft het debat in de VS voor bedrijfsleven, overheid, privacybescherming, dataveiligheid?

  • grensoverschrijdende aspecten – de invloed van datagiganten als Google, Amazon en Facebook reikt wereldwijd; hoe gaan zij om met internationale verschillen in regelgeving? Gaat TTIP zorgen voor convergentie of conflict tussen de VS en Europa?

Er zal tijdens het programma ruime gelegenheid zijn voor deelnemers om onderling te netwerken en kennis uit te wisselen.

Programma: klik hier voor een programma op hoofdlijnen.

Aanmelding: mogelijk vóór maandag 2 september via het digitale inschrijfformulier. Na deze datum is aanmelding ook nog mogelijk, echter zouden de deelnamenkosten hoger kunnen uitvallen.

Nadere informatie: Wouter Bartens (programma) wouter.bartens @apep.nl* / 06-2387 8649 of Rick Bezemer (kosten en aanmelding) rick.bezemer @apep.nl* / 010-242 4182.


BD has applications everywhere. Whether you are trying to diagnose brain injuries, or design a greener aircraft or boost sales, chances are that Big Data could help you. Yet Europe is trailing behind. Virtually every big data company is from the USA. None are from Europe. We are prepared to invest public money to change that.”
(Neelie Kroes, oktober 2014)

The United States is better suited than any nation on earth to ensure the digital revolution continues to work for individual empowerment and social good.”
(John Podesta, mei 2014)


* Kopieer het e-mail adres naar het ‘Aan’ veld van uw e-mail en verwijder de spatie voor het apenstaartje.