Berlijn – invloed en besluitvorming in Europa’s nieuwe hoofdstad

14 – 16 mei 2013

De Duitsers zullen het zelf niet van de daken schreeuwen, maar Duitsland heeft zich onmiskenbaar ontpopt tot het machtigste land van Europa, economisch en politiek. Veel is gezegd en geschreven over de machtsverschuiving van de nationale hoofdsteden naar Brussel, het epicentrum van besluitvorming in de Europese Unie. Relatief weinig aandacht is er voor die ene hoofdstad die, ogenschijnlijk in strijd met deze ontwikkeling, juist steeds meer aan gewicht wint: Berlijn. Veel van wat in Brussel wordt uitgedacht en besloten staat of valt met hoe Berlijn erover denkt en – van niet te onderschatten belang – met de bereidheid van Berlijn om de portemonnee te trekken.

Voor Nederland is een goede relatie met Duitsland – grote buur, voornaamste handelspartner en geestverwant op financieel-economisch en buitenlands politiek terrein – helemaal van levensbelang. Wat in Berlijn besloten wordt heeft vaak directe impact op Nederlandse bedrijven, instellingen en overheden.

Met het driedaagse studieprogramma Berlijn – invloed en besluitvorming in Europa’s nieuwe hoofdstad beoogt APEP inzicht te geven in de politieke besluitvormingsprocessen, overheidsmachinerie en lobbycultuur in de Duitse hoofdstad. Middels informele gesprekken (Engelstalig) met topmanagers en topambtenaren, politici en lobbyisten, journalisten en andere insiders leren deelnemers uit eerste hand ‘hoe Berlijn werkt’.

De reis is bedoeld voor bestuurders, managers, beleidsmakers en public affairs-professionals en biedt naast een intensief inhoudelijk programma een uitstekende netwerkgelegenheid. De heenvlucht vindt plaats in de ochtend van dinsdag 14 mei en de terugreis in de avond van donderdag 16 mei.

Voor meer informatie over kosten, aanmelding etc. kunt u contact opnemen met Robin Doeswijk, 010-2424 182 / robin.doeswijk [at] apep.nl.

 

PROGRAMMA OP HOOFDLIJNEN*

Regering & politiek

 • Bondsdag – bezoek aan de Rijksdag, gesprek met Dr. Otto Fricke, begrotingswoordvoerder van coalitiepartij FDP en voorzitter van de Duits-Nederlandse parlementariërsgroep
 • Bondsraad – rol van de Duitse ‘Eerste Kamer’, invloed van de deelstaten
 • Bundeskanzleramt – adviseurs buitenlandse en financieel-economische zaken van kanselier Merkel
 • Vakministerie – beleidsproces, rol en invloed ambtenarij
 • Bundesrechnungshof – federale rekenkamer: hoe doelmatig en effectief is de Duitse overheid?

Bedrijfsleven/lobbywezen

 • Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) – invloedrijke werkgeversorganisatie
 • Hoofdkantoor van een groot Duits bedrijf – Bayer HealthCare
 • Toplobbyisten

Academia/thinktanks/media

 • Gesprekken met prominente deskundigen op het vlak van openbaar bestuur, politiek en actuele maatschappelijke kwesties
 • Medialandschap en -invloed; bezoek aan een grote krant of tv-zender

Nederlanders in Berlijn

 • Nederlandse Ambassade – stand van de Duits-Nederlandse betrekkingen
 • Een Nederlandse correspondent

* Het definitieve programma zal mede worden afgestemd op de samenstelling van het deelnemersveld.

REISSCHEMA

Dinsdag 14 mei: vlucht Amsterdam-Berlijn in de ochtend; middagprogramma met presentaties en discussiebijeenkomsten op diverse locaties; dinerbijeenkomst met gastspreker

Woensdag 15 mei: volledig dagprogramma met presentaties en discussiebijeenkomsten op diverse locaties; in de avond een informeel groepsdiner

Donderdag 16 mei: vervolg programma in de ochtend en vroege middag; terugvlucht naar Amsterdam in de namiddag/vroege avond