APEP Ambassadors

Al meer dan 30 jaar verzorgt het Atlantic & Pacific Exchange Program (APEP) op maat gemaakte studiereizen voor overheid, bedrijfsleven, academici en journalisten. Inmiddels heeft groot aantal professionals deelgenomen aan één of meerdere door ons georganiseerde studiereizen.

APEP participants in front of the White House, 2011

Deelnemers aan een APEP-programma voor het Witte Huis, 2011

Regelmatig vernemen wij van oud-deelnemers dat zij graag in contact zouden blijven of komen met andere APEP-alumni. Nu en dan vinden op initiatief van APEP of van deelnemers zelf kleinschalige reünies plaats, maar gezien het grote aantal personen dat in de afgelopen 30+ jaar heeft geparticipeerd in een APEP-activiteit vinden wij bij APEP het inmiddels tijd voor een netwerkclub van en voor alle oud-deelnemers: de APEP Ambassadors.

APEP Ambassadors krijgen de gelegenheid elkaar te treffen op een jaarlijks evenement, dat wij elk jaar zullen organiseren. Dit APEP Ambassadors evenement biedt oud-deelnemers de gelegenheid om met reisgenoten van weleer herinneringen op te halen en kennis te maken met andere APEP-deelnemers. Daarnaast zal een inhoudelijk programma worden georganiseerd: interessante sprekers uit diverse beroepsgroepen zullen hun visie geven op actuele ontwikkelingen op sociaal-economisch, politiek en/of cultureel gebied. Na afloop is er ruim de gelegenheid op informele wijze te netwerken onder het genot van een hapje en drankje.

Deelnemers tijdens een 'site visit' in California, 2000

Deelnemers tijdens een ‘site visit’ in California, 2000

Daarnaast krijgen APEP Ambassadors de gelegenheid diverse APEP bijeenkomsten bij te wonen tegen een gereduceerd tarief.

Kosten van het lidmaatschap van de APEP Ambassadors club bedragen slechts € 50,- op jaarbasis, het lidmaatschapsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Lidmaatschap verzekert u van gratis entree tot onze Ambassadors evenementen.

Bent u een oud-deelnemer, dan nodigen wij u van harte uit APEP Ambassador te worden. U kunt zich aanmelden voor het netwerk via het formulier op onze website.

We kijken ernaar uit u te begroeten als APEP Ambassador!

Lia Rosenbrand
managing director APEP