ANBO Masterclass Woon/Zorg naar Duitsland (19-22 april 2020)

Als direct of indirect betrokkene bij de ontwikkelingen die zich afspelen op het terrein van Woon/Zorg, weet u dat er inmiddels diverse woonzorg- en dienstverleningsconcepten zijn ontwikkeld, vaak kleinschalig door initiatieven vanuit het veld, al dan niet ondersteund door overheden. Het speelveld is breed en divers en daarom is het lastig om al die ontwikkelingen te kennen en in het juiste perspectief te plaatsen. Zo zijn woningcorporaties en zorginstellingen elk vanuit hun strategie bezig invulling te geven aan langdurig wonen in combinatie met zorgconcepten. Een lastige opgave want dat dwingt ook tot het nadenken over toekomstige bestendige verdienmodellen. Hoe komt een breed en juist aanbod nu en in de toekomst tot stand en hoe wordt dit gefinancierd zodat wonen/zorg ook in de toekomst betaalbaar blijft? Ook andere partijen in de woon/zorgketen zijn hierbij betrokken: Rijk en gemeenten, bancaire instellingen, verzekeraars, brancheorganisaties, interne- en externe toezichthouders, investeerders en technisch betrokken partijen.

Maar Nederland staat natuurlijk niet alleen in die ontwikkelingen. Ook internationaal gebeurt er het nodige. Vorig jaar zijn wij met een delegatie uit de branche in Finland gaan kijken wat daar de ontwikkelingen zijn, dit jaar gaan wij in Duitsland kijken naar innovatieve woon-zorgconcepten. 

De ANBO Masterclass Woon/Zorg Duitsland staat ook dit jaar onder leiding van Martin van Rijn, voormalig staatssecretaris thans voorzitter Raad van Bestuur Reinier Haga Groep.

Deze Masterclass is bedoeld en bestemd voor hoger- en topmanagement van Nederlandse organisaties die hun activiteiten hebben gericht op het terrein van Woon/Zorg en wordt georganiseerd door de Stichting Atlantic & Pacific Exchange Program (APEP). APEP is een professionele organisatie met ruim 35 jaar ervaring in het organiseren van internationale studiereizen voor deelnemers op hoog managementniveau.  

Het programma brengt deelnemers aan tafel met sleutelspelers uit de Duitse Woon/Zorg sector en biedt daarnaast een uitstekende gelegenheid om informeel van gedachten te wisselen en te netwerken met uw collega-stakeholders. Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers.

Heeft u interesse om deel te nemen of wilt u meer informatie over dit programma, stuur dan een email naar exchange@apep.nl of bel naar 010 – 2424 182 en vraag naar Lia Rosenbrand. Inschrijving geschied op basis van “first-come, first-serve”.