APEP ziet zich genoodzaakt haar activiteiten na bijna 37 jaar te beëindigen.  Na veel overleg tussen ons en ons bestuur is besloten om binnenkort de activiteiten van de stichting te staken en het dienstverband van ondergetekenden in november te beëindigen. Wij willen benadrukken dat deze beslissing niet licht is genomen.  Er is lang en hard over nagedacht, maar in de huidige samenleving en conjunctuur zien wij geen mogelijkheid onze activiteiten op korte termijn voort te zetten.  Alle programma’s die voor 2020 en 2021 op de agenda stonden, zijn geannuleerd en wij zien voorlopig nog geen verbetering in deze situatie.  Het is niet anders.

Maar wat een prachtige, leerzame programma’s hebben wij mogen verzorgen!  Programma’s die niet alleen leerzaam waren voor onze deelnemers, maar zeker ook voor ons!  De interessante gesprekken die wij met velen hebben gevoerd, de prachtige reizen samen met bijzondere delegaties, de humor die altijd aanwezig was, de talrijke onvergetelijke momenten die wij met velen van u hebben mogen beleven, de persoonlijke en blijvende contacten: wij zullen het allemaal koesteren en er met grote dankbaarheid aan terug denken.

Mede dankzij u hebben wij deze kostbare herinneringen en wij danken u daar ook bijzonder hartelijk voor, alsmede voor de prettige samenwerking gedurende vele jaren, voor uw trouwe support en voor het fijne contact wat wij al die jaren met u en een aantal van uw collega’s hebben gehad.  Wij hebben een onvergetelijke tijd bij APEP gehad! Met heel veel genoegen en dankbaarheid kijken wij daarop terug.  Wij wensen u zowel zakelijk als privé alle goeds en wij hopen dat wij u in de toekomst nog eens de hand kunnen schudden.

Met vriendelijke groet,

Elaine Springford en Lia Rosenbrand